Member's profile
General Details
I am:
Woman
Seeking:
Man
Age:
40
Country:
Viet Nam
State:
Alabama
City:
Ha Nam
Zip Code:
011
Headline:
tìm nguoi yeu
About:
Tôi là người sống nội tâm. Trọng tình cảm. Trái tim đã qias nhiều tổn thương. Luôn khát khao tình yêu đích thực. Mong qua trang Web này tôi gặp được tình yêu của tôi!!! Một người chân tình thẳng thắn, có tấm lòng bao dung độ lương và giàu tình yêu thương.
Language:
Vietnamese
Appearance
Lifestyle
Home and Family
Professional Life
Personal
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 1454
  • Block member