Friends (2)


General Details
I am:
Man
Seeking:
Woman
Age:
45
Country:
Germany
State:
Wisconsin
City:
Frankfurt
Zip Code:
Hesse
Headline:
Hessen
About:
Tôi sinh song tư rất lâu bên Đức. Hiện tại tôi làm viec cho một CT tại Frankfurt. Tôi là người có học thức cao nên Tính cách tôi cũng rất đoi hỏi. Sống rất kỹ luật và ngan nắp. Nhu câu về đoi sống sinh lý của tôi cũng khá cao. Thích phụ nữ a đông giỏi viec nhà. Tôi tìm một người biết cham soc và quang tâm tôi. Những chi tiet khác sẽ chia sẽ sau khi quen biết.
Language:
English, French, German, Italian, Spanish, Dutch, Chinese, Vietnamese
Appearance
Eyes:
Black
Hair:
Black
Ethnicity:
Asian
Lifestyle
Smoke:
No
Drinking:
Socially
Situation:
Alone, With kids, Friends visit often
Social:
The life of the party, Home Body, Flirt, Comic Relief
TV:
Couch Potato, Sitcoms, Dramas, TiVo is my best friend
Home and Family
Have Kids:
No
Want Kids:
Yes
Professional Life
Education:
Post-Graduate
Career:
Full-time
Occupation:
Entertainment / Media
Income:
$100,000 to $149,999
Personal
Religion:
Jewish
Attend Services:
Rarely
Political Views:
Very liberal
Sense of Humor:
Friendly, Obscure
Interests:
Travel, Health / Fitness
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 644
  • Block member